Ik ben een vluchteling

Relaties

10/01/2019
Je roeit tussen reuzegrote zeeschepen. Het water gutst over de rand, de golven doen je bootje haast omslaan. Je kijkt de dood in de ogen.
Ramin

Ramin was 13 en vluchtte vanuit Afghanistan via Pakistan, Iran, Griekenland, Italie en Frankrijk naar België. 6 jaar later kan hij er eindelijk over praten. “Papa werd in Afghanistan door de Taliban gedwongen zijn kledingzaak te sluiten omdat hij vrouwenkleren maakte. Mijn broer werd opgepakt en vermoord omdat hij geen baard droeg. We vluchtten naar Pakistan. Daar stierf mijn vader van verdriet. Mensensmokkelaars brachten me met mama en mijn jongere broer naar België.”

Gestoorde trip
“Je wordt ‘s nachts weggesmokkeld. Dat is geen avontuur, maar pure horror. De grenscontroles bij Iran en Turkije zijn de hel. Je vreest ontdekt, mishandeld of vermoord te worden. Van Turkije naar Griekenland roei je als kind mee in een bootje voor vier, volgepakt met zestien mensen. Je roeit tussen reuzegrote zeeschepen. Het water gutst over de rand, de golven doen je bootje haast omslaan. Je kijkt de dood in de ogen.”

Wie ben ik?
“Ik héb geen nationaliteit meer. Ik ben niets. Dat is vreemd als je weet dat ik me eigenlijk wereldburger wil voelen. Tegen mijn vrienden zeg ik: ‘Als je wil weten wat migranten en vluchtelingen meemaken, praat dan met je grootouders over de Tweede Wereldoorlog. Misschien begrijp je dan een beetje wat het is om alles, maar dan ook àlles achter te laten."

Overleven
“Een vluchteling is iemand die in zijn land van herkomst wordt vervolgd wegens ras, religie, nationaliteit, politieke opvattingen of omdat hij behoort tot een bepaalde sociale groep zoalshomo’s of vrouwen ... Dat zegt de Conventie van Genève he! Ik verzin dit niet. Wat er bijvoorbeeld nu in Gaza gebeurt, raakt me zeer diep. Ik voel erg mee met mensen die nergens thuis zijn. Je vlucht niet voor je plezier. Je hebt maar één reden: overleven.”

Weg moed
“Sommige vluchtelingen breken. Voor hen heeft het leven geen zin meer. Je wordt keer op keer uit een moeizaam opgebouwde sociale omgeving gerukt. Zo verlies je jezelf en je energie om te integreren. Ik ben vijf keer opnieuw begonnen in mijn leven. Ik werk nu meeaan het Kids Parlement, een beweging van jonge migranten die vechten voorde rechten van migrantenkinderen en vluchtelingen. Ik help hen met hun dossiers. Wist je dat kinderen eerst als vluchteling bekeken worden en dan pas als kind? Ik vraag de maatschappij om te kijken door hun ogen, hun angst te voelen en hun lijden te erkennen.”

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?
• Als het duidelijk is dat je een vluchteling bent, dan moet het land waar je naartoe vlucht je goed opvangen.
• Het maakt niet uit of je met of zonder je ouders vlucht, je moet altijd bescherming krijgen.
• Je hebt recht op onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.
• Als je vlucht zonder je ouders of andere familieleden, dan moet je dezelfde bescherming krijgen als Belgische kinderen die ook niet in hun eigen gezin kunnen wonen.
• De overheid moet alles doen om ervoor te zorgen dat jij en je ouders weer bij elkaar komen.

Elk land moet mensen die in hun eigen land het risico lopen op vervolging, als vluchteling opvangen en beschermen. Dat zegt de Conventie van Genève.
België heeft deze Conventie ondertekend.
't ZITEMZO - jouw rechten, jouw leven

Asielaanvraag
Om erkend te worden als vluchteling, moet je eerst asiel aanvragen. Er zijn verschillende soorten procedures. Sommige jongeren komen hier alleen aan, zonder ouders, zonder ‘begeleiding’. Zij krijgen meestal speciale bescherming totdat ze 18 worden. Andere minderjarigen zijn hier met ouders of familie. Als minderjarigen eenmaal erkend zijn, krijgen zij bescherming en ondersteuning. Alle rechten uit het Kinderrechtenverdrag gelden voor elk kind op Belgisch grondgebied, dus ook voor vluchtelingenkinderen.

Meer informatie: www.vluchtelingenwerk.be

Illegaal?
Om in België te blijven heb je een verblijfsvergunning nodig. Kinderen van mensen zonder papieren zijn erg kwetsbaar. Wordt een asielaanvraag van een gezin afgewezen, dan moeten ouders en kinderen België verlaten. Dat leidt meestal tot drama’s. Een asielprocedure sleept soms lang aan. Na een negatieve beslissing, tekenen vluchtelingen vaak beroep aan omwille van bijvoorbeeld humanitaire of medische redenen. Daardoor verblijven vluchtelingen vaak jaren in België in grote onzekerheid. Als ze na hun definitieve afwijzing toch in België blijven, worden ze illegalen.

Deze tekst komt uit het boekje 't ZITEMZO, jouw rechten - jouw leven. Een publicatie van de Kinderrechtswinkel.