OverKop vraagt aan Victor: Waarom leef ik?

Vrije tijd en werk

19/09/2020

OverKop stelt moeilijke vragen.
En Victor antwoordt.

Ook vragen beantwoorden?
Stel je kandidaat via info@overkop.be
Vermeld: OverKop vraagt.