CORONA & OverKop: Zo werkt het

Nieuws

27/03/2020

OverKop ziet sinds de aanvang van de crisis een vertienvoudiging van online activiteiten (challenges, groepsinteracties) en een verdubbeling in de online individuele gesprekken. Dat aantal blijft stijgen. Momenteel worden er gemiddeld tot 20 individuele gesprekken per huis per dag gevoerd. Ook door het engagement met de partners van OverKop (oa Jac, Awel,CLB) wordt de beschikbaarheid versterkt.*

 

Het zijn vooral de habitués, de jongeren die kind aan huis zijn bij een OverKop, die de weg naar het online aanbod vinden, maar er is ook een sterke stijging in het aantal nieuwkomers.
OverKop

Habitués en nieuwkomers
Het zijn vooral de habitués, de jongeren die kind aan huis zijn bij een OverKop, die de weg naar het online aanbod vinden, maar er is ook een sterke stijging in het aantal nieuwkomers. Dat blijkt ingegeven vanuit een verhoogde urgentie tot gesprekken. Opmerkelijk: 15% van de online nieuwkomers geeft aan dat deze manier van communiceren drempelverlagend werkt. Ze kunnen en moeten niet meer letterlijk het huis binnenstappen voor een gesprek.

Eenzaamheid (63%) blijft de voornaamste drijfveer waarom jongeren OverKop consulteren.
OverKop

Topics
Eenzaamheid (63%) blijft de voornaamste drijfveer waarom jongeren OverKop consulteren. Niet zelden is het huidige isolement een versterkende factor van al langer sluimerende problemen of multiproblematieke situaties. Spanningen thuis (22%) en verveling (15%) wegen ook zwaar door.

Ondanks de opgelegde afstand is Overkop niet afstandelijk
OverKop

Groeikansen voor therapeuten
Opmerkelijk: Ook voor het personeel en de vrijwilligers bij OverKop vormt deze situatie een ware eyeopener en groeikansen. Digitaal communicatietalent bloeit open en de online 1 op 1 gesprekken blijken (momenteel toch nog) kwalitatief tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de fysieke varianten. Dat merken de collega’s vanuit de positieve feedback: jongeren tonen hun dankbaarheid voor de bereikbaarheid in mails, posts en berichtjes. 

De wegen naar OverKop
Ondanks de opgelegde afstand is Overkop niet afstandelijk en blijven de huizen, de jongerenwerkers en de therapeuten bereikbaar via telefoon, facebook, Instagram, Skype, Zoom en Messenger...

 

* OverKop versterkt vanuit zijn brugfunctie naar welzijns- en geestelijke gezondheidszorgpartners de beschikbaarheid in online psychische ondersteuning van jongeren, jongvolwassenen en gezinnen (ouders/volwassenen) via chat (JAC), via tele-onthaal (CAW) en via Video-call (sessies). Awel is een prioritaire partner en OverKop verwijst jongeren vanop de homepage door. ROJM OverKop Mechelen zal CAW BML & Stad Mechelen versterken in laagdrempelig psychologisch onthaal van anderstalige mensen in de regio.