OverKop vraagt aan Julie: Ben ik bang om te sterven?

Depressie en angst

09/02/2019

OverKop stelt moeilijke vragen.
En Julie antwoordt.

Ook vragen beantwoorden?
Stel je kandidaat via info@overkop.be
Vermeld: OverKop vraagt.